ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรภัทร์ วัฒนวิศาล
ชื่อเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาชญากรรมในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ;อาชญากรรม -- ลำพูน;นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน;ตำรวจ -- ลำพูน;แรงงาน -- ลำพูน
จำนวนหน้า [81] แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79-81]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539