ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลภากร ปัญญาแก้ว
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544
หัวเรื่อง การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่;สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
จำนวนหน้า ฌ, 80 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545