ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดิเรก เหมนคร
ชื่อเรื่อง หลักสิทธิมนุษยชนในอิสลาม : การศึกษาแนวคิดอะฮ์ลุซซุนนะฮ์วัลญามาอะฮ์ = The principle of human rights in Islam : the study of the Ahlussunnah wal Yamaah concept
หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน;ศาสนาอิสลาม
จำนวนหน้า ก-ฌ, 217 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [210]-216
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549