ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กานต์ ไทยาภิรมย์
ชื่อเรื่อง การทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาเครือข่ายประชาคมขัวมุง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Joint operation between goverment sector and community organization in preventing and solving the narcotic problem: a case study of the Khua Mung civil network society, Khua Mung sub-district, Saraphi District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ยาเสพติด -- การควบคุม -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลขัวมุง
จำนวนหน้า ก-ฏ, 201 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [181]-185
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548