ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทัศน์ คำเป๊ก
ชื่อเรื่อง ทหารกับประชาธิปไตย : ศึกษากรณีการร่างรัฐธรรมนูญระหว่างการมีอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
หัวเรื่อง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ;รัฐธรรมนูญ;ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง;รัฐธรรมนูญ -- ไทย
จำนวนหน้า 162 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [135]-145
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538