ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปราศรัย สุวัตถี
ชื่อเรื่อง การรีเอ็นจีเนียริ่งของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ฝ่ายภัตตาคารและโภชนาการภายในประเทศ
หัวเรื่อง บริษัทการบินไทย. ฝ่ายภัตตาคารและโภชนาการภายในประเทศ;การรื้อปรับระบบ;การจัดการองค์การ
จำนวนหน้า 198 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122-123]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539