ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพงษ์ ยะสม
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of voting behavior in the election of the Huai Sai Tambon Administrative Organization Chief, San Kamphang District and Tar Wang Tan Tambon Administrative Organization, Sa Ra Pee District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล;นายกองค์การบริหารส่วนตำบล -- การเลือกตั้ง;การเลือกตั้ง -- สันกำแพง (เชียงใหม่);การเลือกตั้ง -- สารภี (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ญ, 163 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [108]-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549