ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิชัย จิรฉัตรมงคล
ชื่อเรื่อง ทัศนคติต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง การปกครองท้องถิ่น -- แม่สาย (เชียงราย);สุขาภิบาล -- การเลือกตั้ง -- แม่สาย (เชียงราย)
จำนวนหน้า 125 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [103]-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539