ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรวุฒิ แก้วฟอง
ชื่อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นในการบรรเทาภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่ตำบลวัดเกต อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles and responsibilities of regional and local administration in floods mitigation, Wat Ket Sub-district, Mueang Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค;การบรรเทาสาธารณภัย -- เชียงใหม่;น้ำท่วม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ณ, 104 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 93-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555