ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุรชัย อินทระชัย
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง ระหว่างประชาชนกับข้าราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลนาครัวและเทศบาลตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง = A comparative study of conflict resolution between the people and goverment officals in Nakrua Tambon Adminitrative Organization and sermngam municipality, Lampang Province
หัวเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง;องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนหน้า ญ, 66 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555