ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชยุตม์ พันทรัพย์
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 = Changes of sub-district and village headmans political roles in Chiang Mai Province after the incident of 19 september 2006 Coup d'tat
หัวเรื่อง กำนัน -- กิจกรรมทางการเมือง;ผู้ใหญ่บ้าน -- กิจกรรมทางการเมือง;การมีส่วนร่วมทางการเมือง;ไทย -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า ฏ, 156 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 136-141
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556