ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรี แซ่ตัน
ชื่อเรื่อง กลไกลการรับรู้สิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิผู้ป่วยของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ = Human rights perceptional mechanism in patient rights of Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center
หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน;สิทธิการรักษาพยาบาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม บรรณานุกรม: แผ่น 96-98;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555