ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑารัตน์ สิทธิสันติกุล
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management process in health tourism of Ban Mae-Kampong, Mae-On district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ -- แม่ออน (เชียงใหม่);การจัดการความรู้
จำนวนหน้า ฎ, 154 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557