ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลพรรณ ช่างปั้น
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วนของผู้ใช้ในการพัฒานาระบบสารสนเทศ โปรแกรม HOSxP โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Users' participation in the development of infomation system HOSxP program, San Pa Tong Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การแพทย์;ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;บริการทางการแพทย์ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฏ, 102 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 89-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555