ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดาราวรรณ ปัญญาภู
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการชุมชนต้นแบบป้องกันวัณโรคภาคประชาชนในตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The evaluation of civil sector of community tuberculosis project Ontai Sub-district, Sankampaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่;วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม;ชุมชน -- การประเมิน
จำนวนหน้า ญ, 93 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555