ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิลาสินี วุฒิคุณ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปางกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of collaboration in solid waste management between Kho Kha subdistrict municipality, Lampang province and Don Kaew subdistrict administrative organization, Chiang Mai province
หัวเรื่อง เทศบาลตำบล -- เกาะคา (ลำปาง);องค์การบริหารส่วนตำบล -- ดอนแก้ว (เชียงใหม่);การกำจัดขยะ
จำนวนหน้า ฎ, 222 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 216-221
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558