ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพ็ญนภา ปาละปิน
ชื่อเรื่อง ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง = Career path advancement of local administrative organizations' chief administrators in Lampang Province
หัวเรื่อง ปลัดจังหวัด -- ลำปาง;ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -- ลำปาง;ปลัดเทศบาล -- ลำปาง;การปกครองท้องถิ่น -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฐ, 195 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 151-154
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555