ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanokwan Luerdara
ชื่อเรื่อง Growth of gold cordyceps (Cordyceps militaris) on pupae of Thai native silkworm and Eri silkworm = การเจริญของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (Cordyceps militaris) บนดักแด้ไหมไทยพื้นบ้านและไหมป่าอีรี่ ;การเจริญของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (Cordyceps militaris) บนดักแด้ไหมไทยพื้นบ้านและไหมป่าอีรี่
หัวเรื่อง Mushrooms;Silk
จำนวนหน้า m, 52 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agriculture
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) Entomology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 28
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015