ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพชรมณี หลวงจันทร์ดาวงศ์
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการเข้าระบบประกันสังคมของสถานประกอบการขนาดเล็กในอำเภอจันทะบุรี นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว = Readiness of the small enterprises entering into the social security system in Chanthabury District, Vientiane Capital City, Lao People's Democratic Republic
หัวเรื่อง ประกันสังคม -- ลาว;สถานประกอบการ -- ลาว
จำนวนหน้า ฎ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 121-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555