ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Santi Pinthukas
ชื่อเรื่อง Polymorphism of porcine myxovirus-resistance (Mx1) gene = ภาวะพหุสัณฐานของยีนต้านทานมิกโซไวรัส (Mx1) ในสุกร
หัวเรื่อง Swine -- Virus diseases;Swine -- Diseases
จำนวนหน้า xviii, 78 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate school, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Agriculture (Animal Science)
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) Animal Science) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 60-65
ภาษา English
ปีการศึกษา The school 2012