ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธณัฐพล พันป้อง
ชื่อเรื่อง ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Good governance in e-Auction in Tambon Administrative Organization, in Amphoe Pichai, Changwat Uttaradit
หัวเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ -- พิชัย (อุตรดิตถ์);การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -- พิชัย (อุตรดิตถ์);ธรรมาภิบาล
จำนวนหน้า ฎ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556