ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตวงพร ไชยชนะ
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในสิงคโปร์ = Quality of Working Life of Thai Labors in Singapore
หัวเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน -- สิงคโปร์;การทำงาน;แรงงานต่างด้าวไทย -- สิงคโปร์
จำนวนหน้า ฌ, 184 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุนุกรม: แผ่น [164]-166
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552