ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี
ชื่อเรื่อง ปัญหาของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการและควบคุมการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543
หัวเรื่อง วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่;คณะกรรมการการเลือกตั้ง;การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544