ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพ็ญทิพย์ เนียมน้อย
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจในการบริหารองค์การ : กรณีศึกษาฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ เขตโทรศัพท์ 1
หัวเรื่อง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย -- ข้าราชการและพนักงาน;การจัดการองค์การ;พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฏ, 188 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540