ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Noppawan Rangkasenee
ชื่อเรื่อง Association of matrix gla protein gene with Osteochondrosis in pig = ความสัมพันธ์ของยีนเมทริกซ์กลาโปรตีนต่อโรคออสทีโอคอนโดรซีสในสุกร
หัวเรื่อง Swine -- Diseases;Osteochondrosis
จำนวนหน้า xv, 79 p. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Animal Science
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) (Animal Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [60]-69
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008