ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หัสฤมล กันทะพรม
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความพร้อมในการขยายระดับชั้นเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = The readiness analysis of class expansion of Mettasuksa School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนเมตตาศึกษา;โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68-70]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552