ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรางค์กูล วัฒนากูล
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทยของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
หัวเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1;เงินทุนหมุนเวียน -- การประเมิน;อุตสาหกรรมในครอบครัว -- ไทย (ภาคเหนือ);หัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฎ, 145 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [110]-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545