ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์
ชื่อเรื่อง การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจรในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จันของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย = A study of approval of people in Janjawa Municipality Community on setting up the complete cycle garbage disposal center in the area of Mae Chan District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง เทศบาลตำบลจันจว้า;ศูนย์กำจัดขยะ;ขยะ -- แม่จัน (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฐ, 130 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [108]-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552