ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนวรรณ อาษารัฐ
ชื่อเรื่อง ภูมิหลัง ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สารเสพติดของผู้ติดสารเสพติดที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลชลบุรี
หัวเรื่อง โรงพยาบาลชลบุรี;การพยาบาลจิตเวชศาสตร์;ยาเสพติด;คนติดยาเสพติด -- ชลบุรี;Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ฎ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538