ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nara Kaophong.
ชื่อเรื่อง Economic performance and social factors in the backyard pig production system in Mae Taeng district, Chiang Mai province = การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสังคมของระบบการผลิตสุราแบบชาวบ้าน ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Swine -- --Economic aspects -- --Chiang Mai;Swine -- --Social aspects -- --Chiang Mai.
จำนวนหน้า xiii, 177 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1992.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) (Agricultural systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 158-161
ภาษา English
ปีการศึกษา 1992.