ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pasalath Khounsy
ชื่อเรื่อง Benefits,Cost and constraints to adoption of integrated rubber-based farming systems in Oudomxay Province, Lao PDR = ผลประโยชน์ ต้นทุน และข้อจำกัดในการยอมรับ ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่มียางพาราเป็นหลัก ที่แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หัวเรื่อง Agricultural systems -- Laos;Hevea
จำนวนหน้า xiv, 145 P : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) (Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: P. 125-130
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009