ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุมิตรา ศรสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพแอมเฟตามีนของผู้ที่ติดแอมเฟตามีน
หัวเรื่อง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท;แอมฟิตะมิน;ยาเสพติด -- เชียงใหม่;ความเชื่อ;Dissertations, academic -- nursing
จำนวนหน้า ญ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545