ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
ชื่อเรื่อง วิถีการปรับแก้และการปรับทางจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- เชียงใหม่;โรคเอดส์ -- การรักษา -- เชียงใหม่;โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่;ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่;การปรับตัว (จิตวิทยา);Dissertations, academic -- nursing
จำนวนหน้า ฐ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539