ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Bantau Junpoom.
ชื่อเรื่อง Determination of recommendation domain for soybean production technology in a rainfed upland area = การกำหนดกลุ่มแนะนำร่วมสำหรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน
หัวเรื่อง Soybean -- Thailand, Northern.
จำนวนหน้า xi, 69 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1991.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) (Agricultural systems)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 1991.