ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Cayme, Tita L.
ชื่อเรื่อง Effects of vegetation texture on the density and herbivory of the soybean stem fly, Melanagromyza sojae (zehntner) in soybean cropping systems = ผลของความหลากชนิดพืชที่มีต่อปริมาณและการทำลายของหนอนเจาะต้นถั่ว Tita L. Cayme.
หัวเรื่อง Soybean -- Diseases and pests.;Flies.;Cropping systems.
จำนวนหน้า 120 p. : tables.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Chiang Mai University, 1990.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) (Agricultural systems) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 114-119
ภาษา English
ปีการศึกษา 1990.