ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Singty Voradeth
ชื่อเรื่อง Management of iron toxicity in rice = การจัดการความเป็นพิษของธาตุเหล็กในข้าว
หัวเรื่อง Rice;Plant nutrients;Rice -- Nutrition aspects;Poisoning
จำนวนหน้า xvii, 96 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture (Agronomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [54]-64
ภาษา English
ปีการศึกษา Chiang mai 2009