ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Duangsuree Sanseera
ชื่อเรื่อง Chemical constituents and biological activities of some euphorbiaceae = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรวงศ์ยูฟอร์บิซิอีบางตัว
หัวเรื่อง Medicinal plants;Chemistry, Analytic
จำนวนหน้า xix, 119 leaves : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Pharmacy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: leaves 95-104
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012