ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ei Ei Cho
ชื่อเรื่อง Factors affecting adoption on soil conservation measures using organic materials in oil seed crops-based farming system at Magway township, central dry zone of Myanmar = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดิน โดยใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบพืชที่มีพืชน้ำมันเป็นหลัก ในจังหวัดแม็กเวย์ เขตแห้งแล้งตอนกลางประเทศเมียนมาร์
หัวเรื่อง Soil conservation -- Burma;Community forests -- Burma;Burmese -- Shan State
จำนวนหน้า xvii, 131 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Sustainable Development
โน้ต Thesis (Master of Science (Agricultural Systems))--Chiang Mai University;Bibliography: p. 123-130
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011