ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tharsinithevy Vijayaretnam
ชื่อเรื่อง Relationship between livelihood assets and economic security of rural households in Samurdhi programme, Ampara District, Sri Lanka = ความสัมพันธ์ของทรัพย์สินเพื่อการดำรงชีพกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนชนบทในโครงการซามูอี อำเภออัมพารา ประเทศศรีลังกา
หัวเรื่อง Economic security -- Sri Lanka;Community economy;Subsistence economy
จำนวนหน้า xx, 116 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Bibliography: p. 106-110;Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agricultural systems)) -- Chinag Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009