ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
ชื่อเรื่อง ความหวัง ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ
หัวเรื่อง หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย;ผู้สูงอายุ;ความหวัง;ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ;Dissertations, academic -- nursing
จำนวนหน้า ญ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545