ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ กิติศรี
ชื่อเรื่อง การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน = Systematic review on exercise among persons with peripheral arterial
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Exercise;Vascular diseases;หลอดเลือดแดง -- โรค;การออกกำลังกาย;ผู้ป่วย -- การดูแล
จำนวนหน้า ฐ, ฎ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 83-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา