ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kallaya Withee
ชื่อเรื่อง Effects of high carbon dioxide pressure treatments on some biochemical and quality changes in longan fruit = ผลของการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีบางประการและคุณภาพของผลลำไย
หัวเรื่อง Carbon dioxide;Longan;High pressure chemistry
จำนวนหน้า xvii, 97 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Bangkok : The Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Postharvest Techology
โน้ต Thesis (Master of Physiology in (Postharvest Techology)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 85-95
ภาษา English
ปีการศึกษา Bangkok The 2010