ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Harjinder, Bhatia
ชื่อเรื่อง The Release study of propranolol hydrochloride from polymeric matrices = การศึกษาการปลดปล่อยตัวยาโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์จากเมทริซีสที่เตรียมจากพอลิเมอร์ Harjinder Bhatia
หัวเรื่อง Polymeric drugs;Polymeric composites;Polymers in medicine
จำนวนหน้า xix, 120 leaves
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 1996
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmaceutical Technology
โน้ต Thesis (Master of Pharmacy in Pharmaceutical Technology) -- Chiang Mai University;Bibliography: leaves 90-97
ภาษา English
ปีการศึกษา 1996