ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ วงศ์จุลชาติ
ชื่อเรื่อง การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
หัวเรื่อง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต;Dissertations, academic -- nursing;อุบัติเหตุทางถนน -- ภูเก็ต;โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ภูเก็ต
จำนวนหน้า ฑ, 150 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [98]-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539