ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุไรวรรณ หิรัญโรจน์
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติการใช้น้ำยาทำลายเชื้อในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดระยอง
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;การทำลายเชื้อ;เวชภัณฑ์;บุคลากรโรงพยาบาล -- ระยอง;โรงพยาบาลชุมชน -- ระยอง;โรงพยาบาล -- ระนอง
จำนวนหน้า ฎ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539