ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Waraporn Pannavalee
ชื่อเรื่อง Effects of fertilizers and harvesting times on sennoside A, sennoside B and total sennosides contents in leaves, flowers and pods of Cassia angustifolia Vahl. = ผลของปุ๋ยและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณเซนโนไซด์ เอ, เซนโนไซด์ บี และ เซนโนไซด์ทั้งหมด ในใบ ดอก และ ฝัก ของพืชมะขามแขก
หัวเรื่อง Cassia (Genus);Cassia (Genus) -- Fertilizers;Cassia (Genus) -- Harvesting time;Materia medica, Vegetable;Herbs -- Therapeutic use
จำนวนหน้า 110 leaves : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1990
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacognosy
โน้ต Thesis (Master of Pharmacy (Pharmacognosy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: leaves 79-88
ภาษา English
ปีการศึกษา 1990