ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปนัดดา ใจมา
ชื่อเรื่อง ความรู้การรับรู้บทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, role perception for prevention and control of Avain Influenza among health volunteer Sarapee Subdistrict, Sarapee District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ไข้หวัดนก;อาสาสมัครสาธารณสุข -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลสารภี;Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ก-ฎ, 89 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549