ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nwe Ni Sein Myint
ชื่อเรื่อง Workplace spirituality and organizational citizenship behavior among nurses in general hospitals, Yangon, the replublic of the union of Myanmar = จิตวิญญาณองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Nwe Ni Sein Myin
หัวเรื่อง Nurses;Professional competence
จำนวนหน้า xii, 130 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 69-81
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014