ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wai Wai Aung Po
ชื่อเรื่อง Professionalism and job performance among nurses in general hospitals, Mandalay region, the replublic of the union of Myanmar = ความเป็นพยาบาลวิชาชีพและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป เขตมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
หัวเรื่อง Nurses;Professional competence
จำนวนหน้า xii, 113 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 60-67
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014