ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์
ชื่อเรื่อง การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ
หัวเรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์;เด็กพิการ;การปรับตัวทางสังคม;มารดา -- ภาวะสังคม;มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่;Dissertations, academic -- nursing
จำนวนหน้า ฎ, 97 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536